به وبسایت جامع خرید بلیط اتوبوس شرکت مسافربری آسیا سفر خوش آمدید.

خرید بلیط اتوبوس


کرمانشاه به کرج
اتوبوس اسکانيا 30
10:30
ظرفیت باقیمانده :10 صندلی
5%تخفیف
970000ریال
921500 ریال

کرمانشاه به کرج ساوه تهران کرج
اتوبوس مان وي0اي 0پي
12:30
ظرفیت باقیمانده :9 صندلی
5%تخفیف
1230000ریال
1168500 ریال

کرمانشاه به کرج ساوه تهران کرج مانيتور دار
اتوبوس اسکانيا
15:00
ظرفیت باقیمانده :8 صندلی
5%تخفیف
1230000ریال
1168500 ریال

کرمانشاه به کرج ساوه تهران کرج
اتوبوس بي9
20:00
ظرفیت باقیمانده :9 صندلی
5%تخفیف
1230000ریال
1168500 ریال